Om Naturbørnehuset Egeskoven

Fra Børnehave til Naturbørnehus

Vi hed tidligere Egeskovens Børnehave, men med vores brug af naturen omkring synes vi at det gav mening at ændre børnehavens navn, så det også viser at naturen hos os er en naturlig arena for mange af vores pædagogiske aktiviteter.

Vi bruger naturen som udgangspunkt for leg, kunst, udelivsaktiviteter, fordybelse, forundring og eksperimenter og meget mere.

Vi vil gerne blive bedre til at tage naturen med hjem i huset for at iagttage, forundres og eksperimentere mv.

Børnehaven ligger 20 meter fra skoven og ganske få meter inde i den fantastiske Egeskov venter eventyret.