Naturbørnehuset Egeskoven
 

Om Egeskovens Børnehave

Fra Børnehave til Naturbørnehus

Vi har i Egeskovens Børnehave op startet et naturprojekt, som skal munde ud i at vi bliver endnu bedre til at bruge naturen som udgangspunkt for den læring der finder sted i børnehaven.

Vi skal endnu mere ud i naturen og vi skal blive bedre til at tage naturen med hjem i huset og iagttage, forundres og eksperimentere mv.

I løbet af 2016 er det målet at vi etablere 1-2 steder ikke langt fra børnehaven, som kan danne ramme for at grupperne på skift er i skoven en måned af gangen.