Sommerfuglegruppen

Vores Sommefuglegruppe er for børn hvor sanserne "driller". I gruppen er der 6 børn og 6 specialpædagoger og der er et tæt samarbejde på tværs af grupperne i huset, for at skabe de bedste rammer for inkluderende pædagogik til gavn for alle børnene.

Børn skal visiteres til Sommerfuglegruppen, da den er en del af Viborg Kommunes dagtilbuds specialinstitutioner og specialgrupper. Det er visitationsudvalget der på baggrund af en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (foretaget af psykolog fra PPL), beslutter om et barn evt. skal tilbydes plads i et specialtilbud. Hverken vi eller forældrene har indflydelse på denne proces. Derfor er det heller ikke muligt at komme på besøg i gruppen, før man har et barn der er blevet visiteret til gruppen.